panerai watches replicas Basisschool de Akker

Oog voor elkaar

De Akker is een kleine school. Iedereen kent elkaar. We waarderen elkaar en je mag zijn wie je bent. We omarmen verschillen en zien diversiteit als een meerwaarde. We doen veel met elkaar samen, waarbij de oudere en jongere kinderen elkaar regelmatig ontmoeten. 

 

Oog voor de wereld

Als openbare school zetten wij in op wereldburgerschap vanuit de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. We zien de school als een minimaatschappij waar we de leerlingen ervaringen laten opdoen met wat het betekent om op te groeien in een democratie. We hebben een leerlingenraad, zodat de leerlingen mee mogen denken en praten over allerlei onderwerpen. Ook houden we groepsvergaderingen waarin de leerlingen gezamenlijk besluiten leren te nemen over onderwerpen die hen aangaan en waarin zij een stem hebben. We vinden het belangrijk dat de leerlingen een stevige identiteit ontwikkelen en zich inzetten voor een duurzame en inclusieve samenleving. 

 

Oog voor onderwijs

Vanwege onze kleine klassen kunnen we iedere leerling de aandacht geven die het verdient om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Ook hebben we twee onderwijsassistenten die ondersteuning bieden aan individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen. 

 

De Akker kenmerkt zich door onze leerkrachtgestuurde aanpak bij rekenen, spelling, taal en lezen. Wij zien kennis als de basis en zonder die kennis is het niet mogelijk om vaardigheden te ontwikkelen. We gebruiken hiervoor het Expliciete Directe Instructiemodel, ook wel EDI-model genoemd. Door leerlingen bewust te maken van wat zij leren, benoemen wij vooraf aan iedere instructie het doel van de les. Tijdens de instructie betrekken we alle leerlingen actief door een wisbordje te gebruiken. Zo kunnen we gedurende de les controleren of de leerlingen de instructie hebben begrepen en kan de leerkracht bijsturen en/of feedback geven. Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen alles kunnen leren, maar niet alle leerlingen beschikken over dezelfde voorkennis. De leerkracht bepaalt wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en sluit aan bij de behoeften van de leerling. Zo creëren wij kansengelijkheid voor alle leerlingen.