Op de Akker kan ieder kind zichzelf zijn en krijgt het de ruimte om zijn talenten te ontdekken en te gebruiken. Onze leerlingen beschikken over de juiste (zelf)kennis om zich voor te bereiden op de toekomst.

8,4

het cijfer dat de leerlingen onze school geven

12

enthousiaste collega’s die het maximale uit alle leerlingen halen

8

schooljaren waarin je mag zijn wie je bent.

1

Het kind staat bij ons op deze plek

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouders en school

Op de Akker wordt gestreefd naar ‘korte lijnen’ met ouders. De leerkracht informeert ouders ook buiten de reguliere gesprekken om en is op de hoogte van de thuissituatie. We verwachten van ouders dezelfde houding naar de leerkracht als het gaat om informatie over kinderen. Contact met ouders hebben we door: gesprekken, nieuwsbrieven, ouderavonden, mailcontact, informatie op de website, folders, brieven, informeel contact in en om school en het samen ondernemen van activiteiten. Samen maken wij maatwerk!

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Oudercommissie

De oudercommissie is een groep enthousiaste ouders die nastreeft om het op en om de school zo aangenaam mogelijk te maken voor de kinderen en hun ouders. Om dit te bereiken zal de oudercommissie samenwerken met de school bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen en soms ook voor ouders. Door de georganiseerde activiteiten probeert de oudercommissie ouders samen te brengen en de school financieel een steuntje in de rug te geven.

 • 'Wij hebben oog voor ieder kind'

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1-2-3

Op maandag en dinsdag is juf Anja onze juf en op donderdag en vrijdag juf Joke. De woensdagen zijn zij er om beurten. We hebben ook een nieuwe onderwijsassistente: juf Mirjam. Zij komt op dinsdag, donderdag en vrijdag helpen in onze klas en in de andere klassen. Op maandag en woensdag is juf Carla er ook nog voor extra hulp in de klas. Wij boffen maar met zoveel helpende handen!

De eerste weken hebben we iedere dag een Vreedzame School les. Zo werken we samen aan een goed sfeer in de groep en in de hele school. Elkaar helpen en opstekers geven vinden wij belangrijk. Daar worden we blij van!

Groep 4-5

Op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Renate voor de groep. 
Op dinsdag en woensdag is juf Manon in de klas en op maandag is zij ook aanwezig voor extra ondersteuning.
Daarnaast helpt ook juf Mirjam in onze groep op dinsdag, donderdag en vrijdag met extra lezen en rekenen.

We lunchen gezamenlijk op school in de klas en hierna is er net als in de ochtend tijd om een half uur buiten te spelen.

De eerste twee weken besteden we dagelijks aandacht aan De Vreedzame School. In deze belangrijke beginweken leren we elkaar goed kennen en maken we samen afspraken voor in de klas, waar we de rest van het schooljaar plezier en profijt van hebben.

 

De middagen staan in het teken van Vier x Wijzer. Bij deze methodiek voor wereldoriëntatie en creatieve vorming staat steeds een thema een aantal weken centraal

Regelmatig presenteren we de resultaten en opbrengsten van het thema aan elkaar, maar ook aan kinderen uit andere groepen, ouders en andere belangstellenden.

Groep 6-7-8

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Doortje voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Esmé. Om de week zijn beide juffen aanwezig op de dinsdag. Op deze manier kunnen wij ons onderwijsaanbod nog breder maken en extra instructie bieden waar nodig. Ook hebben wij bijna alle dagen van de week ondersteuning van een onderwijsassistent. Deze kan de kinderen uit de klas nemen voor extra uitleg/ondersteuning of helpen in de klas als de juf instructie geeft.


Dit schooljaar zullen er verschillende thema’s aan de orde komen waar de leerlingen zich in zullen verdiepen met 4 keer wijzer. Dit is de schoolmethode voor o.a. wereldoriëntatie. De leerlingen leren hoe zij hun talenten op eigen wijze kunnen benutten en zichzelf verder kunnen ontplooien.


In groep 6/7/8 wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan het verlaten van de school. Groep 8a zal aan het einde van het jaar doorstromen naar het VO. Dit kunnen wij natuurlijk laten gebeuren, zonder dat wij daar een mooi feest van maken. Daarom wordt er aan het einde van het jaar voor de leerlingen een gezellige afscheidsavond georganiseerd.


Wij kijken uit naar een leerzaam en gezellig schooljaar.