Veilig schoolklimaat

 Op De Akker mag je zijn wie je bent. We zijn allemaal uniek. Diversiteit is een meerwaarde.