OBS De Akker | Meibloem 46 | 1716 VA Opmeer
Medezeggenschapsraad (MR)

MR

De Medezeggenschapsraad (MR). De MR van onze school bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtgeleding. Namens de ouders nemen zitting:
Tineke Conijn en Rob Schouten

Als leerkrachten zijn dat:
Carla Out en Renate Segers

 

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.