OBS De Akker | Meibloem 46 | 1716 VA Opmeer
Blok 6: We zijn allemaal anders
 

 

Een vreedzame school is een school waar kinderen goed kunnen samenwerken. Waar kinderen het leuk vinden óm samen te werken en waarin ze met elkaar kúnnen samenwerken.
Ik dit blok leren de kinderen omgaan met elkaar. Een open houding te hebben tegenover verschillen tussen mensen.
De kinderen leren samen conflicten oplossen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de school.

Dit leren ze door zich in te leven in een ander, respect te hebben voor andere meningen en opvattingen; tolerant zijn.
Uiteraard kan dit niet gaan door goed te luisteren, een mening kunnen vormen, je mening te durven veranderen en je mening verdedigen.

We zijn allemaal anders en toch zijn we allemaal een.

Privacyreglement

 

De Akker verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet p ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.