OBS De Akker | Meibloem 46 | 1716 VA Opmeer

Welkom op de site van basisschool de Akker.

De school die oog heeft voor kinderen

De Akker is een kleinschalige school. Iedereen kent elkaar en er wordt gewerkt vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en verbondenheid. Op De Akker is “samenzijn” een groot goed. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren zich te bekwamen in vaardigheden die ze kunnen gebruiken in de samenleving.

Voor ons onderwijs betekent dit dat we aansluiten bij de belevingswereld van het kind en er voor zorgen dat het met plezier naar school gaat. Dit realiseren wij door een speerpunt te maken van de begeleiding bij de sociaal/ emotionele vaardigheden van de leerlingen met behulp van de methode voor sociaal-emotionele vorming van 'De Vreedzame School'.

Het onderwijs op De Akker sluit aan bij de individuele kwaliteiten van kinderen en er wordt gestreefd naar ‘onderwijs op maat’. Dit betekent dat, zowel voor leerlingen die bovengemiddeld presteren als voor leerlingen die onder gemiddeld presteren de leerdoelen en het leerstofaanbod zo nodig worden aangepast.

Een goed werkklimaat willen we bereiken door kinderen positief aan te moedigen en elkaar te laten helpen. Binnen de groepen geven we de zelfstandigheid vorm door te werken met dag- of weektaken.

De laatste jaren is De Akker erin geslaagd de lat hoog te leggen en de leeropbrengsten liggen dan ook boven de norm die de onderwijsinspectie hanteert. Wij streven naar het borgen van deze leeropbrengsten en zijn op zoek naar manieren om ons onderwijs steeds meer aan te laten sluiten bij de eisen die de 21ste eeuw aan kinderen stelt.

 

Privacyreglement

 

De Akker verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet p ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.