OBS De Akker | Meibloem 46 | 1716 VA Opmeer

Welkom op de Akker!

'Op de Akker hebben we oog voor elkaar':

'We kennen elkaar en voelen ons betrokken!'

'We zien elkaars talenten, behoeftes en uitdagingen en we voelen ons veilig!'

Het onderwijsaanbod op de Akker kenmerkt zich door een stevige basis van de leervakken, met daarnaast veel ruimte voor ontdekkend leren en creatief bezig zijn.

We werken met een continurooster van 8.30 tot 14.30 uur. Alleen op woensdagmiddag zijn de kinderen om 12.15 uur vrij.

U bent op de Akker altijd welkom op afspraak, neem hiervoor gerust contact op met de directie.

Directie: Gerard Flokstra en Josiene Hut

directie@akkeropmeer.nl

0226-352410

 

Om een vloeiende overstap van peuteropvang naar groep 1 te bevorderen, hebben Openbare basisschool De Akker en Kinderopvang Berend Botje in Opmeer de krachten gebundeld in een intensieve samenwerking.  

Deze samenwerking gaat ook fysiek zichtbaar worden want onze BSO gaat intern verhuizen naar het lokaal tegenover de peuterspeelgroep. Maandag 4 februari zal het geheel klaar zijn. In de week hieraan voorafgaand zal Sandra samen met de kinderen aan de hand van het thema "verhuizen" naar de verhuizing toe leven. 

Op maandag 4 februari is iedereen (ouders/verzorgers/belangstellenden) van harte welkom op de Open middag van 13:00-14:30 uur.  

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Odette van Dijk, leidinggevende Kindercentrum Opmeer

o.v.dijk@berendbotje.nl

 

 

 

Nieuws

Geen nieuws

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.