OBS De Akker | Meibloem 46 | 1716 VA Opmeer
Blok 4: We hebben hart voor elkaar
 

In elk conflict lopen de emoties hoog op.

Het herkennen van je eigen emoties en het erover kunnen vertellen aan een ander is een belangrijke vaardigheid in het oplossen van conflicten, net zo als het erkennen en respecteren van de gevoelens van een ander.
In dit blok gaan de kinderen hun vaardigheid om gevoelens te benoemen en te beschrijven en het zich in anderen te verplaatsen (inleven) verbeteren, door te praten over ervaringen en gevoelens.
De emotie boosheid krijgt speciale aandacht, omdat boosheid vaak leidt tot agressie en dat leidt tot conflicten die met geweld worden opgelost.

In dit blok komen de volgende lessen aan bod:
- Herkennen en benoemen van gevoelens
- Gevoelens overbrengen
- Omgaan met boosheid
- Afkoelen en een time-outhoek
- Assertiviteit
- Oefenen van vaardigheden om conflicten op te lossen

Privacyreglement

 

De Akker verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet p ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.