OBS De Akker | Meibloem 46 | 1716 VA Opmeer
Blok 2: We lossen conflicten zelf op

 

Conflicten zijn een deel van ons leven. Op zich zijn conflicten neutraal: er is een verschil van mening en/of belangen. Conflicten kunnen tot geweld leiden als mensen ( lees : kinderen ) niet vaardigheden leren in het oplossen en hanteren van conflicten.
Hoe kinderen op een constructieve ( positieve ) manier leren omgaan met verschillende conflicten behandelen we in blok 2.
We leren kinderen hoe ze zélf, zonder hulp, een conflict gezamenlijk kunnen oplossen. Ook leren ze verschillen maken tussen een conflict, onenigheid, meningsverschil of ruzie.

In dit blok komen de volgende lessen aan bod :
- Wat is een conflict ?
- Win-win oplossingen
- Hoe reageer ik zelf op een conflict ?
- Oefenen met drie petjes ( op verschillende manieren reageren op een conflict; hard, zacht
of stevig )
- Opstekers geven ( kinderen geven elkaar complimentjes, die het klimaat van de klas
positief beïnvloeden )
- Conflicten oplossen ( via een stappenplan leren kinderen conflicten oplossen )


PRAAT HET UIT !

Privacyreglement

 

De Akker verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet p ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.